Czy warto ze mną pracować?
Najlepiej powiedzą to moi klienci.

Współpracujemy z Edwardem już od ponad 10 lat, ceniąc sobie jego profesjonalizm, a szczególnie zaangażowanie i wszechstronność podczas moderacji przeglądów strategicznych. Ich praktykę wdrożyliśmy w firmie Adamed także dzięki jego rekomendacji. To między innymi poprzez współpracę z Edwardem nastąpiła profesjonalizacja zarządzania strategicznego w naszej organizacji. Na tle innych konsultantów i doradców biznesowych Edwarda wyróżniają: umiejętność słuchania, orientacja na wynik, połączona z elastycznością, inspirowanie do zmian i wychodzenia poza strefę komfortu.

Małgorzata Adamkiewicz
Wiceprezes Zarządu Adamed Pharma S.A.
Dyrektor Generalny

Edward wspierał nas w wielu projektach strategicznych związanych z wdrażaniem nowej strategi oraz rozwojem naszej międzynarodowej grupy liderów. Wyróżnia go m.in. umiejętność łączenia perspektyw biznesowej i HR oraz profesjonalne i angażujące moderowanie dyskusji strategicznych podczas warsztatów z zarządem i kadrą menedżerską. Tu nie ma przypadkowości. Jest natomiast dobre zrozumienie naszych oczekiwań, dobrze przemyślany scenariusz, wzorowa moderacja oraz bogate doświadczenie, którym zawsze chętnie się dzieli i inspiruje do rozwoju.

Mariusz Golec
Prezes Zarządu Wielton S.A.

Edward przeprowadził w firmie Invena warsztat dla kadry menadżerskiej, którego owocem było wypracowanie nowej Strategii Spółki. Strategia ta funkcjonuje w Spółce od 3 lat i przynosi wymierne efekty. Edward wspiera nas w przygotowywaniu i moderacji sesji oraz przeglądów strategicznych dla naszej firmy. Każda sesja jest bardzo dobrze przygotowana i profesjonalnie moderowana, pozwalając na efektywne wykorzystanie potencjału uczestników oraz zwiększanie ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów strategicznych naszej firmy. To co szczególnie sobie cenię w naszej współpracy to jego orientacja na rezultaty oraz wyrażalność tego co wspólnie wypracujemy.

Dorota Bireta-Tomaszewska
Prezes Zarządu Invena S.A.

Cenię współpracę z Edwardem za jego profesjonalizm na każdym poziomie: zaczynając od ogromnego doświadczenia biznesowego, umiejętności budowania dobrej atmosfery i zaangażowania ludzi podczas warsztatów, każdorazowo świetnego przygotowania, energii w ich trakcie, jak i wsparcia we wdrażaniu wypracowanych pomysłów.

Praca z Edwardem pomogła nam sprofesjonalizować obszar strategii przede wszystkim w kontekście jej egzekucji, jasnym ustaleniu priorytetów i narzuceniu dyscypliny ich wykonania. Każdy proces przygotowania do warsztatów a następnie „follow up” jest dla mnie bardzo inspirującym i pozytywnym doświadczeniem, również w kontekście poczucia ogromnego wsparcia z jego strony, otwartości i zaangażowania w konkretne tematy biznesowe nad którymi pracujemy.

Agnieszka Krupa
CEO, Allianz Partners CZ & SK

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do mnie: edward@stanoch.co